Szkoły polskie

Na terenie mediolańskiego okręgu konsularnego - w Mediolanie i Bolonii działają dwa Szkolne Punkty Konsultacyjne (SPK) przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie. Są to placówki oświatowe istniejące w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 sierpnia 2010 roku. Przyjmowani są do nich zarówno polscy uczniowie czasowo przebywający za granicą jak i uczniowie polskiego pochodzenia. Praca filii jest koordynowana przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie.

 

Uczniowie uczą się w systemie kształcenia na odległość, uczęszczając dwa razy w miesiącu na konsultacje i realizują uzupełniający plan nauczania z języka polskiego, historii Polski, geografii Polski, wiedzy o społeczeństwie na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Po spełnieniu wymogów formalnych, zostają sklasyfikowani i otrzymują polskie świadectwo. Jednocześnie uczęszczają do miejscowej szkoły włoskiej.

 

Kształcenie w szkolnych punktach konsultacyjnych dla obywateli polskich jest nieodpłatne. Daje możliwość poznania ojczystego języka, kontaktu z polską kulturą i tradycją, kontynuowania nauki. Od 2004 roku zamieszkali za granicą Polacy mogą uzyskać certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego według Europejskiego Systemu Poziomów Biegłości Językowej. Więcej informacji na stronie Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

 

Informacje i zapisy u kierowników SPK:

 

Mediolan - Urszula FRIGERIO

tel. +39.02.48.01.89.78, szkola.milano[at]alice.it; mediolan[at]orpeg.pl;

Szkoła Polska, via Bazzoni 2, Mediolan

 

Bolonia - Danuta NOWAK

tel. + 39.320 31 13 271, mail: bolonia[at]spzg.pl, daninowak[at]wp.pl

Szkoła Polska, Via Andrea Costa 155, 40134 Bolonia