Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne

 

Obywatele polscy zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce lub innym kraju UE, mają zapewnioną opiekę lekarską na terenie Włoch na takich samych zasadach, jak obywatele włoscy.

 

Wyjazdy turystyczne lub poszukiwanie pracy

 

Aby korzystać z publicznej służby zdrowia na obszarze państw Unii Europejskiej trzeba się zaopatrzyć w najbliższym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia w Polsce w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dodatkowo można wykupić polisę w prywatnym towarzystwie ubezpieczeniowym. Ubezpieczenia turystyczne zapewniają zwykle szerszy zakres świadczeń zdrowotnych (np. transport medyczny do kraju, pokrycie kosztów wizyty u lekarza specjalisty czy hospitalizacji, itp.), niż karta EKUZ wydana przez NFZ. Za niektóre świadczenia w ramach podstawowej opieki medycznej włoska służba zdrowia przewiduje zryczałtowaną opłatę zależną od rodzaju świadczenia.

W razie konieczności skorzystania z opieki lekarskiej należy zgłosić się do najbliższej przychodni (ASL - Azienda Sanitaria Locale lub USL - Unità Sanitaria Locale). W nagłych i pilnych przypadkach można się udać na Szpitalny Oddział Ratunkowy (Pronto Soccorso). Adresy i telefony przychodni oraz szpitali można uzyskać w najbliższej aptece lub pod numerami alarmowymi 112 i 113. Numery te służą również do zgłaszania wypadków i niebezpiecznych zdarzeń.

Za niektóre świadczenia należy uiścić zryczałtowaną opłatę zależną od ich rodzaju.

 

Uwaga: posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego uprawnia tylko do uzyskania świadczeń medycznych, które okazały się niezbędne już podczas pobytu za granicą. Jeśli podjęcie leczenia stanowi cel wyjazdu za granicą, pacjent będzie zobowiązany do samodzielnego pokrycia jego kosztów.

 

 

Więcej informacji na temat opieki zdrowotnej w krajach UE, wykaz i opis właściwych formularzy można znaleźć na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

 

POBYT ZWIĄZANY Z PRACĄ

 

Obywatele polscy pracujący legalnie na terenie Włoch i odprowadzający składki ubezpieczeniowe samodzielnie lub poprzez włoskiego pracodawcę, uzyskują prawo do korzystania ze świadczeń medycznych gwarantowanych przez publiczny system opieki zdrowotnej pod warunkiem rejestracji w Lokalnym Zespole Opieki Zdrowotnej (Azienda Sanitaria Locale).

 

Do uzyskania wpisu konieczne są następujące dokumenty:

 

  • pracownicy sezonowi, zatrudnieni na podstawie umowy o okresie do 3 miesięcy: oryginał umowy o pracę;
  • pracownicy zatrudnieni na okres przekraczający 3 miesiące: poświadczenie wpisu do rejestru mieszkańców w urzędzie gminy/miasta (Comune) i oryginał umowy o pracę;
  • osoby prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą: poświadczenie wpisu do rejestru mieszkańców w urzędzie gminy/miasta (Comune), zaświadczenie o wpisie do Izby Handlowej (Camera di Commercio) lub innej korporacji zawodowej, zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego podatku IVA lub rejestracji w ubezpieczeniach społecznych (INPS).

 

Pracownicy delegowani do pracy we Włoszech przez polskie firmy na podstawie umowy o pracę z polskim pracodawcą, przed wyjazdem z Polski powinni uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.