Uznawanie wykształcenia

Uznawanie polskich świadectw i dyplomów we Włoszech

 

Wydane w Polsce świadectwa i dyplomy mogą być uznawane we Włoszech jako dokumenty potwierdzające uzyskane wykształcenie, równoważne dokumentom włoskiem, pod warunkiem ich odpowiedniego przygotowania. Wymagana procedura jest następująca.

 

ŚWIADECTWA SZKOLNE

 

 1. Potwierdzenie autentyczności świadectwa w kuratorium oświaty, któremu podlega szkoła, która wydała świadectwo. 
 2. Legalizacja świadectwa i tłumaczenia w Biurze Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. Należy uzyskać legalizację o nazwie „Apostille".
 3. Tłumaczenie przysięgłe świadectwa na język włoski u tłumacza, który złożył wzór pieczęci i podpisu w Biurze Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie.Tłumaczenie przysięgłe świadectwa na język włoski u tłumacza, który złożył wzór pieczęci i podpisu w Biurze Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie.
 4. Potwierdzenie zgodności wykształcenia uzyskanego w Polsce z włoskim systemem edukacyjnym przez Wydział Konsularny Ambasady Włoch w Warszawie, w postaci zaświadczenia „dichiarazione di valore".

 

Tak przygotowane świadectwa szkolne są równoważne świadectwom włoskim i:

 

 • uprawniają do kontynuacji nauki w szkołach podstawowych i średnich we Włoszech,
 • stanowią podstawę do starania się o przyjęcie na studia wyższe (pod warunkiem zdanego egzaminu dojrzałości i udokumentowanego co najmniej 12-letniego okresu nauki),
 • potwierdzają okres odbytej nauki, uzyskany poziom wykształcenia i ewentualną specjalizację np. do celów starania się o pracę.

 

DYPLOMY SZKÓŁ WYŻSZYCH:

 

 

 1. Potwierdzenie autentyczności świadectwa w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie lub innym ministerstwie lub instytucji, która sprawuje nadzór nad uczelnią, która wydała dyplom.
 2. Legalizacja świadectwa i tłumaczenia w Biurze Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. Należy uzyskać legalizację o nazwie „Apostille".
 3. Tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język włoski u tłumacza, który złożył wzór pieczęci i podpisu w Biurze Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie.
 4. Potwierdzenie zgodności wykształcenia uzyskanego w Polsce z włoskim systemem edukacyjnym przez Wydział Konsularny Ambasady Włoch w Warszawie, w postaci zaświadczenia „dichiarazione di valore".

 

Tak przygotowane dyplomy szkół wyższych są równoważne dyplomom włoskim i - potwierdzają posiadanie wykształcenia wyższego oraz uzyskaną specjalizację, np. dla celów podjęcia pracy.

W przypadku niektórych zawodów, których wykonywanie jest uzależnione od posiadania dodatkowych uprawnień (np. lekarz, pielęgniarka, adwokat i wiele innych), oprócz przygotowania dyplomu może być wymagana dodatkowa dokumentacja.

Osobom przeprowadzającym procedurę konieczną do uznania dyplomu szkoły wyższej, zalecamy również analogiczne przygotowanie świadectwa maturalnego, które w pewnych przypadkach może być wymagane do podjęcia pracy (dyplom szkoły wyższej nie jest traktowany jako dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia średniego, albo zdanie egzaminu dojrzałości).

Polskie konsulaty nie posiadają uprawnień do legalizowania, ani wydawania zaświadczeń o równoważności polskich świadectw i dyplomów do użytku we Włoszech.

Wymienione wyżej konieczne czynności nie muszą być wykonywane osobiście przez właściciela dyplomu lub świadectwa, ale może je przeprowadzić dowolna osoba posiadająca oryginał dokumentu. Do legalizacji, zlecenia tłumaczenia i uzyskania „dichiarazione di valore" przez osoby trzecie nie jest wymagane pełnomocnictwo ich właściciela.

 

 

Uznawanie włoskich świadectw i dyplomów w Polsce

 

 

Świadectwa szkolne i dyplomy szkół wyższych mogą być uznawane w Polsce do celów zawodowych lub kontynuacji nauki pod warunkiem ich uprzedniego przygotowania zgodnie z następującą procedurą:

 

ŚWIADECTWA SZKOLNE, DYPLOMY MATURALNE

 

 1. Potwierdzenie autentyczności świadectwa w kuratorium oświaty (provveditorato agli studi) nadzorującym daną szkołę. Właściwe kuratorium znajduje się w mieście będącym siedzibą prowincji, w której funkcjonuje szkoła wydająca świadectwo.
 2. Legalizacja świadectwa w Prefekturze, w miejscowości, w której znajduje się kuratorium oświaty. Należy uzyskać legalizację o nazwie „Apostille".
 3. Potwierdzenie zgodności wykształcenia uzyskanego we Włoszech z polskim systemem edukacyjnym przez polski konsulat we Włoszech. Potwierdzenie jest wydawane odpłatnie zgodnie z opłatą konsularną za wydanie zaświadczenia.
 4. Tłumaczenie świadectwa u tłumacza przysięgłego w Polsce.

 

Tak przygotowane świadectwa są równoważne świadectwom wydanym w Polsce i:

 

 • uprawniają do kontynuacji nauki w szkołach podstawowych i średnich w Polsce,
 • stanowią podstawę do starania się o przyjęcie na studia wyższe,
 • potwierdzają okres odbytej nauki, uzyskany poziom wykształcenia i ewentualną specjalizację np. do celów starania się o pracę.

 

DYPLOMY SZKÓŁ WYŻSZYCH

 

W przypadku dyplomów szkół wyższych należy skontaktować z instytucją polską ENIC-NARIC Polska (przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego): e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.: 0048 22 628 67 76 fax: 0048 22 628 35 34 Ministerstwo  Nauki i Szkolnictwa Wyższego Departamentu Współpracy Międzynarodowej ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa

W przypadku niektórych zawodów, których wykonywanie jest uzależnione od posiadania dodatkowych uprawnień (np. lekarz, pielęgniarka, adwokat i wiele innych), oprócz przygotowania dyplomu może być wymagana dodatkowa dokumentacja.