Wizy

Uprzejmie informujemy, że w związku z decyzją nr 99 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia w niektórych państwach urzędów konsularnych, w których udziela się wiz, Konsulat Generalny RP w Mediolanie nie wydaje już wiz dla cudzoziemców. Zgodnie z w/w decyzją Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie zozstał wyznaczony do udzielania wiz na terytorium Włoch.

 

W związku z powyższym osoby zamieszkałe na terenie mediolańskiego okregu konsualrnego, pragnące uzyskać wizę do Polski, powinny udać sie do Wydziału Konsularnego Ambasady w Rzymie celem jej wyrobienia.

 

OGÓLNA INFORMACJA WIZOWA

Od dnia 15 września 2011 r. złożenie wniosku wizowego, zarówno o wizę Schengen jak i krajową, musi być poprzedzone elektroniczną rejestracją wniosku wizowego pod adresem: http://www.e-konsulat.gov.pl/

Znajdą tam Państwo również szczegółowe informacje dotyczące procedur wizowych i wypełniania wniosków w formie elektronicznej.

 

WIZA SCHENGEN C

Jeżeli zamierzacie Państwo przebywać na terytorium Polski lub wszystkich państw Schengen łącznie (w czasie jednego lub kilku wjazdów) do 90 dni w okresie półrocznym liczonym od daty piewszego wjazdu lub poruszać się po terytorium Schengen w celu tranzytu (pociągiem, samochodem, samolotem), musicie Państwo aplikować o wizę Schengen C.

Wiza Schengen jednolita (C ważna na Państwa Schengen) upoważnia do pobytu na terytorium wszystkich państw Schengen

 

Wiza Schengen o ograniczonej ważności terytorialnej (C ważna tylko na Polskę lub z wyłączeniem określonego państwa/państw Schengen) upoważnia do pobytu jedynie na terytorium państwa/państw, na które jest ważna.

 

WIZA KRAJOWA D

Jeżeli zamierzacie Państwo przebywać na terytorium Polski łącznie (w czasie jednego wjazdu lub kilku) więcej niż 90 dni (minimum 91) w okresie półrocznym liczonym od daty piewszego wjazdu, musicie Państwo aplikować o wizę krajową D.

Wiza krajowa (D) upoważnia do przebywania:

 

 • na terytorium Polski na czas pobytu oraz okres ważności, na jaki została wydana;
 • oraz dodatkowo do poruszania się po terytorium pozostałych państw Schengen do trzech miesięcy w okresie półrocznym.

 

TRANZYTOWA WIZA LOTNISKOWA

Jeżeli zamierzacie Państwo udać się samolotem z państwa trzeciego do państwa trzeciego i połączenie lotnicze przewiduje lądowanie na lotnisku położonym w strefie Schengen (na terytorium RP), a także:

(1) nie zamierzacie Państwo opuszczać międzynarodowej strefy tranzytowej lotniska oraz

(2) posiadacie obywatelstwo: Afganistanu, Bangladeszu, Demokratycznej Republiki Konga, Erytrei, Etiopii, Ghany, Iranu, Iraku, Nigerii, Paksitanu, Sudanu i Sri Lanki

to musicie Państwo aplikować o tranzytową wizę lotniskową A.

 

W przypadku planowanego tranzytu przez lotnisko położone na terytorium innego państwa Schengen niż Polska sugerujemy zwrócenie się z zapytaniem o obowiązek posiadania wizy lotniskowej bezpośrednio do urzędu konsularnego danego państwa. Tranzytowa wiza lotniskowa A upowżnia jedynie do wjazdu i pobytu w międzynarodowej strefie tranzytowej lotniska (nie upoważnia do wjazdu na terytorium Schengen czy opuszczenia strefy tranzytowej lotniska).

 

Ile czasu mogę przebywać na terytorium Polski/Schengen na wizie C i D?

Cudzoziemcy mogą przebywać na terytorium Polski (wizy krajowe D) lub Schengen (wizy jednolie C) przez okres przewidziany w wizie („czas pobyu", oznaczony cyframi) w okresie ważności wizy („wiza ważna od... do...", oznaczony datami).

Wyjazd z Polski/strefy Schengen musi nastąpić najpóźniej w ostatnim („ważna do...") dniu ważności wizy (niezależnie od tego, ile dni cudzoziemiec wykorzystał z „czasu pobytu").

 

Jakie dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku o wizę Schengen C:

1. Dokument podróży:

 • ważny minimum trzy miesiące po planowanym wyjeździe z Polski/strefy Schengen;
 • posiadający minimum 2 wolne strony;
 • wydany w okresie ostatnich 10 lat.

2. Wypełniony i podpisany wniosek wizowy.

3. Biometryczne zdjęcie.

4. Opłata wizowa.

5. Ubezpieczenie medyczne na wysokość minimum 30 tys. Euro i ważne na całym terytorium Schengen.

6. Dokumenty uzupełniające, potwierdzające:

 • cel wjazdu;
 • posiadanie zakwaterowania; posiadanie środków utrzymania na wjazd, pobyt i wyjazd z terytorium Schengen lub Polski;
 • gotowość do opuszczenia terytorium Schengen po upłynięciu terminu ważności wizy.

Rodzaj oraz ilość dokumentów uzupełniających może różnić się w zależności od urzędu konsularnego; w związku z tym zalecamy bezpośredni kontakt z właściwym urzędem konsularnym w celu uzyskania pełnej informacji co do dokumentów uzupełniających niezbędnych do złożenia wniosku wizowego.

 

Jakie dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku o wizę krajową D:

1. Dokument podróży.

2. Wypełniony i podpisany wniosek wizowy.

3. Biometryczne zdjęcie.

4. Opłata wizowa.

5. Ubezpieczenie medyczne.

6. Dokumenty uzupełniające, potwierdzające:

 • cel wjazdu;
 • posiadanie środków utrzymania na wjazd, pobyt i wyjazd z terytorium Polski;
 • konieczność przebywania na terytorium Polski powyżej 90 dni w okresie półrocznym.

Rodzaj oraz ilość dokumentów uzupełniających może różnić się w zależności od urzędu konsularnego; w związku z tym zalecamy bezpośredni kontakt z właściwym urzędem konsularnym w celu uzyskania pełnej informacji co do dokumentów uzupełniających niezbędnych do złożenia wniosku wizowego.

 

Konsul którego państwa Schengen jest właściwy do rozpatrzenia wniosku o wizę Schengen?

Konsulem właściwym jest zawsze konsul tego państwa Schengen, które stanowi państwo głównego celu pobytu. Jeżeli nie udajecie się Państwo w ogóle do Polski, to nie możecie złożyć wniosku o wizę Schengen w polskim urzędzie konsularnym. Jeżeli udajecie się Państwo do kilku państw Schengen, to polski konsul jest właściwy do rozpatrzenia wniosku jedynie, jeżeli pobyt w Polsce jest głównym celem wjazdu na terytorium Schengen lub Polska jest państwem w którym zamierzacie przebywać najdłużej.