„Oblicza Polonii. Portrety Polaków we Włoszech."

Polacy we Włoszech. Setki tysięcy osób, które od wieków wybierają Włochy na swoją drugą Ojczyznę. Na krótką chwilę, na dłużej, na całe życie. Poznacie Państwo sylwetki niektórych z nich, tych którzy mieszkają tu dzisiaj, których może gdzieś spotkaliście. Jedni wyzwalali Włochy rzuceni tu przez zawiłe dzieje historii, inni przyjechali niedawno i realizują się w najróżniejszych dziedzinach aktywności zawodowej. Wszyscy w swoją włoską codzienność wplatają cząstki polskości. Wszyscy wnoszą swój wkład w życie społeczne, kulturalne i gospodarcze Włoch.

 

Bohaterowie fotoreportaży, które wykonała włoska artystka Francesca Leonardi pochodzą z różnych miejsc i należą do odmiennych środowisk, gdyż naszym zamiarem było pokazanie możliwie szerokiego obrazu Polonii, która mimo odmiennych ścieżek życiowych stanowi jednak całość.

 

Jerzy Adamczyk
Konsul Generalny RP
w Mediolanie

Agata Ibek-Wojtasik
Kierownik Wydziału Konsularnego
Ambasady RP w Rzymie

 

Piętnaście zaprezentowanych na wystawie portretów było tylko wstępem i pierwszymi pociągnięciami pędzla w tworzeniu barwnej panoramy Polonii we Włoszech. Zależy nam, by co roku powstawały nowe portrety, a projekt dzięki temu rozwijał się. Prosimy Państwa o pomoc w dotarciu do jak największej liczby Polaków we Włoszech, których historie warto i trzeba poznać.

Niech ta wystawa będzie zaproszeniem do poznania się i wspólnego opowiadania o Polakach we Włoszech. Wszystkich, którzy chcieliby nam w tym pomóc i podzielić się swoją lub innych osób ciekawą historią, prosimy o kontakt:


mediolan.kg.sekretariat[at]msz.gov.pl
rzym.amb.wk[at]msz.gov.pl

 

 
ObliczaPolonii