Tłumaczenia i poświadczenia tłumaczeń

Konsulat dokonuje tłumaczeń o treści powtarzalnej z języka polskiego na włoski:

 

- aktów stanu cywilnego (odpis zupełny i skrócony aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu);

- zaświadczeń o niekaralności

- polskich praw jazdy

 

Koszty tłumaczenia wynoszą 30,- euro za tłumaczenie w/w dokumentu o treści powtarzalnej + ew. 30,- euro za jego wydanie w trybie pilnym (tzw. ekspres), czyli w tym samym dniu.

 

Konsulat poświadcza zgodność tłumaczeń dokumentów z języka włoskiego na język polski i z języka polskiego na język włoski. Konsulat poświadcza tłumaczenia sporządzone rzetelnie i w sposób czytelny. Do poświadczenia zgodności tłumaczenia nie jest wymagane jego sporządzenie przez tłumacza przysięgłego lub zawodowego. Nie jest wymagane wcześniejsze poświadczenie tłumaczenia w Sądzie.

 

 

  • Tłumaczenia poświadczone przez Konsulat, przeznaczone do obrotu prawnego w Polsce i we Włoszech, nie wymagają dalszego uwierzytelnienia.
  • Tłumaczenia opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego w Polsce, przeznaczone do obrotu prawnego w Polsce, nie wymagają dalszego uwierzytelnienia.
  • Tłumaczenia opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego w Polsce, przeznaczone do obrotu prawnego we Włoszech, wymagają uwierzytelnienia za pomocą legalizacji Apostille wydawanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie.
  • Tłumaczenia uwierzytelnione przed Sądem we Włoszech (traduzioni asseverate), przeznaczone do obrotu prawnego w Polsce, wymagają uwierzytelnienia przez Konsulat Polski.
  • Tłumaczenia uwierzytelnione przed Sądem we Włoszech (traduzioni asseverate), przeznaczone do obrotu prawnego we Włoszech, nie wymagają dalszego uwierzytelnienia.

 

Koszt poświadczenia tłumaczenia wynosi 30,- euro za jedną stronę dokumentu, którego tłumaczenie ma zostać poświadczone.