Wydobycie aktów stanu cywilnego z Polski

 

 

Obywatel polski, niezależnie od miejsca jego stałego pobytu, może zwrócić się do Konsulatu z wnioskiem o wydobycie odpisów polskich aktów stanu cywilnego.

Każda osoba zamierzająca ubiegać się o wydobycie odpisu aktu urodzenia, aktu małżeństwa lub aktu zgonu za pośrednictwem Konsulatu, musi stawić się osobiście w siedzibie Konsulatu z ważnym paszportem lub dowodem osobistym oraz wypełnić wniosek skierowany do dowolnego Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce.

 

Koszt wydobycia aktu stanu cywilnego za pośrednictwem Konsulatu wynosi 30 euro. Istnieje możliwość przetłumaczenia wydobywanego dokumentu w urzędzie. Koszt tłumaczenia wynosi 30 euro za dany akt.

 

Wydobycia wyżej wymienionych dokumentów można dokonać również za pośrednictwem członków rodziny zamieszkałych w Polsce lub osób trzecich, jeżeli zostaną do tego upoważnione za pomocą pełnomocnictwa, które można podpisać w Konsulacie.

 

Czas oczekiwania:
– około 2 miesięcy

Opłata konsularna:
– 30 euro

Wymagane dokumenty :
1. Ważny paszport lub dowód osobisty
2. Wypełniony formularz podania kierowanego do wybranego Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce (do pobrania w konsulacie).

Wzór formularza:

WydobycieAktu