Zaświadczenie o stanie cywilnym

To nowy dokument o mocy urzędowej, który będzie mógł być wykorzystywany w różnych celach: na użytek spraw kredytowych, bankowych, podatkowych, ubezpieczeniowych, czy socjalnych. Nie zastępuje on jednak zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć związek małżeński (czytaj więcej w sekcji „Małżeństwo we Włoszech”).

 

Osoby zamieszkałe za granicą mogą wystąpić za pośrednictwem Konsula do dowolnego urzędu stanu cywilnego w Polsce z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym.

 

Wniosek o wydanie zaświadczenie składa osoba, której zaświadczenie dotyczy.

 

Zaświadczenie zawiera:
1) nazwisko, imię (imiona), nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia osoby, której stanu cywilnego dotyczy, płeć, imiona oraz nazwiska rodowe rodziców;
2) oznaczenie stanu cywilnego jako sytuacji osoby w odniesieniu do małżeństwa.

 

Opłata za wykonanie niniejszej czynności konsularnej wynosi 30 euro. Koszt tłumaczenia dokumentu to dodatkowo 30 euro.

Czas oczekiwania:
– około 2 miesięcy

Opłata konsularna:
– 30 euro
- koszt tłumaczenia dokumentu na język włoski – 30 euro

Wzór wniosku:

ZaswiadczenieOStanieCywilnym1

ZaswiadczenieOStanieCywilnym2